SỢI MÌ CAO LẦU TÔ VĂN BÌNH CÓ ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HAY KHÔNG??

Thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay là một trong những vấn đề nhức nhối cần quan tâm lưu ý nhất; Con người đang phải đối mặt với các loại thực phẩm bẩn; không đảm bảo vệ sinh về chất lượng cũng như độ an toàn trong chế biến, sản xuất. 
Chính vì vậy, cơ sở sản xuất mì cao lầu Tô Văn Bình luôn đặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Hằng năm, cơ sở đều kiểm định sản phẩm để đưa ra kết quả đảm bảo nhất đến người tiêu dùng. 

Trên đây là bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất mì cao lầu Tô Văn Bình gửi lên Phòng Kinh tế - Thành phố Hội An.

Comment